วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

นาย  เอกราช  จันทุดม
ค.บ.2 เอกประถมศึกษา หมู่ 2
สีที่ชอบ  ม่วง
อาหาร ปลาจ่อม
คติประจำความฮู้สึก  รอรักแท้ที่มาช้า   ที่กว่าเจอรักไร้ค่าที่มาก่อน